ประกันโรคร้ายแรง ประกันเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ป่วย

“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ประโยคนี้มีมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังใช้ได้เสมอ เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ หากเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพก็จะทำให้หลายๆ อย่างย่ำแย่ตามไปด้วย การรักษาสุขภาพจึงเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดี ทั้งทำให้ทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพด้วย แต่ชีวิตเองก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน การเกิดโรคร้ายแรงอาจมาอย่างไม่ทันตั้งตัว และที่น่ากลัวคืออัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงได้เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

หลายคนอาจมีคำถามว่าโรคร้ายแรงคืออะไรบ้าง โรคร้ายแรงหมายถึงโรคที่อันตรายถึงชีวิตหรือสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกาย อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง รักษาได้ยากหรือใช้เวลานานในการรักษา ซึ่งโรคร้ายแรงที่รู้จักกันดีเช่น โรคมะเร็งหรือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หากเป็นโรคเหล่านี้ขึ้นมาไม่เพียงแต่สุขภาพที่ต้องดูแลแต่หมายถึงภาระค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วย สิ่งหนึ่งที่อาจตอบโจทย์ได้คือการทำประกันโรคร้ายแรงเพื่อช่วยจัดการภาระต่างๆ เมื่อเป็นโรคร้ายแรงให้เบาลง

แต่จะเลือกทำประกันโรคร้ายแรงที่ไหนดี ในบทความนี้ขอแนะนำให้เริ่มจากดูว่าประกันโรคร้ายแรงแต่ละแห่งนั้นคุ้มครองอะไรบ้างก่อนเพื่อเลือกให้ตอบโจทย์ความเสี่ยงที่ต้องการ หากต้องการความคุ้มครองเรื่องโรคมะเร็งเป็นหลักอาจพิจารณาบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องของประกันภัยและเปิดให้บริการประกันภัยที่โดดเด่นอย่างโรคมะเร็งคือบริษัทไทยประกันชีวิต โดยทางบริษัทมีแผนความคุ้มครองเพื่อผู้ที่ต้องการทำประกันโรคมะเร็งโดยเฉพาะ มีสิทธิประโยชน์คือให้ความคุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจาย และจะได้รับเพิ่มอีก 2,000,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม อีกทั้งยังได้รับผลประโยชน์รายวันสูงถึง 10,000 บาท ในกรณีรับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง ถือว่าเป็นวงเงินคุ้มครองที่ค่อนข้างสูงและให้ความน่าเชื่อถือในการจัดการภาระค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้ดี

ถ้าหากต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมโรคร้ายแรงที่หลากหลาย ไม่ได้มีความเสี่ยงด้านใดเป็นพิเศษอาจลองพิจาณาประกันโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมหลายโรค อย่างประกันโรคร้ายแรงของไทยประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองถึง 10 โรคร้ายแรงทั้งกลุ่มโรคมะเร็ง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมอง หากตรวจพบโรคร้ายจะได้รับเงินสูงสุด 1,000,000 บาทและถ้าหากไม่มีการเคลมโรคร้ายแรงตลอด 5 ปีจะได้คืนเบี้ยฯ ปีสุดท้ายอีกด้วย

การทำประกันโรคร้ายแรงจึงให้ความคุ้มครองเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคร้ายแรงให้ได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น บางประกันภัยอาจช่วยให้การเลือกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดง่ายขึ้นและอำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยได้อย่างไร้กังวล