สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสองธนาคารทิสโก้
15000-800000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 5.67% - 28.26%
อัตราดอกเบี้ย
ถึง 72 เดือน
ระยะเวลา

สินเชื่อเช่าซื้อรถมือสองและสิทธิพิเศษต่างๆ

สินเชื่อเช่าซื้อรถเก่า รถมือสอง, รถบ้าน, รถเต้นท์ และรถซื้อขายกันเอง ให้วงเงินสินเชื่อสูง ผ่อนชำระง่ายๆ นานสูงสุด 72 เดือน ให้วงเงินสินเชื่อ 95% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ เลือกผ่อนตามความพอใจ ตั้งแต่ 12 – 72 เดือน

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง

• ค่าติดตามทวงถาม : งวดละ 500 บาท (คิดตามจํานวนงวดที่ค้างชําระ)

• กรุงเทพฯและปริมณฑล : 3,000 – 8,000 บาท

• ต่างจังหวัดคิดเพิ่มจากกรุงเทพฯและปริมณฑล : 1,000 – 5,000 บาท

วงเงินและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง

ให้วงเงินสินเชื่อ 95% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อปี : 3.00% – 17.00%

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่อปี : 5.67% – 28.26%

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง

ผู้ขอเช่าซื้อต้องมีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี

ผู้ขอเช่าซื้อต้องมีภูมิลำเนาในประเทศไทย