บัตรเบิกถอนเงินสดสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอธุยธยา
10000-1000000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 15%
อัตราดอกเบี้ย
ถึง 60 เดือน
ระยะเวลา

บัตรเบิกถอนเงินสดสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลและสิทธิพิเศษต่างๆ

ใช้เบิกถอนเงินสด ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

• วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท

• อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก

• จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ย

• สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการเบิกถอนเงินสด และชำระเงิน

• ชำระเงินผ่านตัวแทนให้บริการรับชำระเงิน ใกล้ๆ คุณ

ค่าธรรมเนียมบัตรกดบัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก

• ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี

• ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด

วงเงินและอัตราดอกเบี้ยบัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

• วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท

• จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ย (หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัครขอบัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

• รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

• พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

• เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

• อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป