สินเชื่อ FLASH Plus ธนาคารธนชาต
20000-700000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 26%-28%
อัตราดอกเบี้ย
ถึง 60 เดือน
ระยะเวลา

สินเชื่อ FLASH Plus และสิทธิพิเศษต่างๆ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรพร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนรายเดือน หรือ บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนเงินเข้าบัญชี ชำระคืนขั้นต่ำ 3% และ เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ผ่าน บริการเงินสดกดทันที Cash Advance นอกจากนี้ยังมี บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน ชำระสินค้าและบริการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% สามารถใช้ 4 บริการนี้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร ในการทำรายการทุกครั้ง วงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง เมื่อชำระเงินคืน วงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตร ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

• บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สมัครผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 0-2217-5556 หรือ สาขาธนาคารธนชาต ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 60 เดือน

• บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี สะดวกในการชำระเงินคืน ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท

• บริการเงินสดกดทันที Cash Advance เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ไม่มีค่าธรรมเนียม ชำระคืนขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท

• บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%

• อัตราดอกเบี้ยพิเศษลดลงทุกปี อัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ FLASH Plus

• อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 26%ต่อปี และสูงสุดได้ไม่เกิน 28% ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

• ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28% หากมีการผิดนัดชำระ

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ FLASH Plus

พนักงานประจำ 20 – 60 ปี

เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว 20 – 70 ปี

รายได้ประจำต่อเดือน

• พนักงานประจำ 20,000 บาทขึ้นไป

• เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว 30,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน / กิจการ

พนักงานประจำ อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปีเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี