บัตร UOB YOLO Platinum
10000-400000 บาท
จำนวนหรือวงเงิน
ถึง 18%
อัตราดอกเบี้ย
ถึง 36 เดือน
ระยะเวลา

บัตร UOB YOLO Platinum จากธนาคาร UOB และสิทธิพิเศษต่างๆ

• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ที่รถไฟฟ้า MRT 7-11 ร้านบูทส์ ร้านวัตสันร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ เบอร์เกอร์ คิง Shopee Grab ร้าน Baskin Robbins และ Ticket Melon

*เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ใดก็ได้รวมกัน 5 ครั้ง และมียอดใช้ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป/ครั้ง/รอบบัญชี และรับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ไม่ถึง 5 ครั้ง และมียอดใช้ไม่ถึง 300 บาท/เซลล์สลิป/ครั้ง/รอบบัญชี ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 หรือ รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับยอดใช้จ่ายอื่นๆ

• รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน ในหมวดท่องเที่ยวและออนไลน์

• รับสิทธิ์ ซื้อ 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ SF ทุกสาขา

• รับ กระเป๋าเดินทาง President Midnight Blue ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรฯ พร้อมให้ email address เมื่อสมัครบัตรฯ

ค่าธรรมเนียมบัตร UOB YOLO Platinum จากธนาคาร UOB

• ค่าธรรมเนียม : ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท/ปี เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท/ปี

คุณสมบัติผู้สมัครบัตร UOB YOLO Platinum จากธนาคาร UOB

• อายุผู้สมัครมีอายุ ผู้สมัครบัตรหลักมีอายุ 20 – 60 ปี และผู้สมัครบัตรเสริม : 15 – 80 ปี รายได้ต่อเดือนสำหรับคนไทย : 15,000 บาทขึ้นไป และต่างชาติ : 50,000 บาทขึ้นไป

• อายุงานสำหรับพนักงานประจำ : 4 เดือนขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน และเจ้าของกิจการ : 3 ปี